Graella de portlets

Què és una graella de portlets?

La graella ens permet fer una combinació de portlets amb la mateixa filosofia que a les pàgines principals del nostre web. Això ens permetrà crear portals de seccions del nostre web, pàgines combinant diferents continguts o pàgines més atractives.

Les pàgines amb portlets son més pesades que una pàgina simple, per tant no abusarem d'aquest contingut per no comprometre el rendiment de la nostre web.

A tenir en compte en el cas dels formularis

Si afegim un formulari a la graella i volem que es faci servir estan autentica't al genweb, haurem de desactivar la opció  Protecció CSRF.

Cross-site request forgery

Per desactivar aquesta opció:

1-Editar el formulari i accedir a l'opció Overrides

2- Desactivar el check de Protecció CSRF que hi ha al final de la pàgina: