Plantilles

Les plantilles a GenWeb

En crear o editar un contingut, la forma més àgil de fer-ho és amb la utilització d'una o més plantilles pre-configurades d'acord amb la guia d'estil de la Universitat.

Aquestes plantilles recullen les necessitats d'edició més habituals i la seva possibilitat de combinació en una mateixa pàgina permet construir dissenys propis que es poden utilitzar com a noves plantilles.

La icona que permet inserir plantilles en el camp d'edició ésIcona editor Tiny Plantilles. En seleccionar-la, apareix una finestra flotant que presenta les diferents plantilles pre-configurades a més de les que vosaltres mateixos podeu crear. 

Important!
Editant amb l'editor TinyMCE per fer un <br /> retorn de carro, s'ha d'utilitzar la combinació MAYS+ENTER sinó el que farà és un bloc/capa/paràgraf nou.

Què és una plantilla?

Les plantilles són peces de codi HTML que poden ser inserides en una pàgina al seu torn, combinades amb altres plantilles per automatitzar continguts en el seu format i aspecte.

Tipus de  plantilles

Podem catalogar les plantilles per diferents criteris, com poden ser la seva dificultat o la seva tipologia:

 • Bàsiques

  Pel seu grau de dificultat a l'hora d'editar-les, podem catalogar-les com a bàsiques, quan les podem editar visualment a l’editor o combinant aquest amb intervencions de codi molt senzilles i que no són interactives (quan no cal recórrer a l'edició del codi HTML).

 • Avançades

  Podem catalogar-les com avançades quan requereixen edició del codi HTML per a modificar-les perquè tenen un comportament interactiu que l’editor visual no pot mostrar com una foto fixa. Es a dir, les pestanyes d’un acordió o els slides o pantalles d’un carrusel i les anomenarem plantilles avançades.

 • Assistides

  Podem catalogar-les com a assistides quan tenim unes pantalles de configuració on anar definint els paràmetres que volem per a la nostra plantilla resultant que podrem inserir copiant el codi HTML que es genera. Això succeeix quan utilitzem els objectes Acordió/Pestanya o Carrusel.

 • Institucionals

  Per la seva tipologia podem catalogar com a Institucionals a totes les plantilles de Genweb que tenen estils del framework Bootstrap retocats, així com a composicions de les mateixes adaptades a la imatge corporativa de la UPC.

 • Genèriques o de Bootstrap

  Anomenarem Genèriques, a les plantilles natives o originals de la versió de Bootstrap que també es poden utilitzar aplicant el codi que podem trobar en aquest enllaç

 • Pròpies

  Anomenarem Pròpies, a les plantilles que podem crear nosaltres mateixos a la carpeta "plantilles" a l'arrel del lloc web, i que ens apareixeran disponibles juntament amb les que oferim.

  Aquí podeu fer ús de les plantilles predefinides i fer composicions avançades de les mateixes o el que us convingui, un cop desat i publicat, totes les pàgines que creeu en aquesta carpeta us apareixeran disponibles com una opció més en el llistat de plantilles de l’editor Tiny (al final del llistat).


  D’aquesta manera podeu utilitzar el mateix patró, generat només una vegada, en diverses pàgines del vostre Genweb i automatitzar per exemple continguts amb format idèntic o molt similar.

Categories de plantilles disponibles

Quan obriu l'editor trobareu les plantilles agrupades per comportaments i funcionalitats similars que han estat categoritzades. Aquestes categories són: