Edició de continguts

Com puc accedir a l'entorn d'edició i quines són les opcions?

Els usuaris amb permisos d'editor podran crear els diferents continguts que aniran configurant el menú de navegació i les pàgines del nostre genweb.

Keywords
Genweb6