Edició de continguts

Com puc accedir a l'entorn d'edició i quines són les opcions?

Els usuaris amb permisos d'editor podran crear els diferents continguts que aniran configurant el menú de navegació i les pàgines del nostre genweb.

Per entrar a editar el nostre genweb tenim dues possibilitats:

  • Afegint al darrere de l'URL /login
  • Clicarem a la icona d'identificació, si el nostre genweb la té configurada a les eines de la cantonada superior dreta Icona d'identificació

Una vegada dintre ens sortirà el menú lateral esquerre amb diferents opcions que expliquem en aquest videotutorial:

Per sortir del nostre genweb podem:

  • Afegir /logout darrere de qualsevol URL del nostre web
  • Des del menú d'edició lateral esquerra, dins de l'opció amb el nostre nom d'usuari

Keywords
Genweb6