Normes de bon ús

Ús de funcionalitats externes a genweb

Recomanem als editors d'un espai Genweb que únicament facin ús de les eines i funcionalitats que ofereix l'eina i que s'expliquen a la documentació.

El Servei de ComunicacióUPCnet no es fan càrrec de tots els usos no contemplats que es facin de l'eina, i en aquests casos, seran els mateixos editors de cada espai Genweb els responsables de garantir el correcte funcionament del seu web.

 

Condicions per al pas a explotació

Abans de passar a explotació, tots els Genweb han de complir els requeriments següents per a garantir una mínima qualitat dels continguts.

 

 • Noms curts dels continguts
  Els continguts de primer i segon nivell han de tenir definits aquests literals correctament per evitar que apareguin URL de l'estil http://www.upc.edu/genweb/menu1.
 • Ús de la marca
  Tots els Genweb han de complir la normativa especificada al Manual d'Identitat Gràfica Corporativa.
 • Pàgina d'inici
  La pàgina d'inici no pot estar buida ni contenir elements de primer nivell buits, i el text i bàners que hi apareguin han de ser diferents a la mostra (Benvinguts al Genweb! i Bàner de mostra).
  Si hi ha imatges o bàners aquests han d'intentar mantenir la línia gràfica del web i complir criteris mínims d'accessibilitat. Consulteu la guia d'accessibilitat per a editors.
 • Tamany del web i qualitat lingüística
  Per a passar a explotació un Genweb cal que tingui més de 5 pàgines.
  Si es detecten errades lingüístiques en els textos del contingut serà motiu suficient per demanar la seva revisió abans de passar a explotació.
  També es consideraran un mínim de pàgines per Genweb.
 • Traduccions
  Si un Genweb conté diferents idiomes hi haurà d'haver un mínim de traduccions en cada idioma, això significa traduir almenys la pàgina d'inici amb una presentació del web. Sinó es desactivaran els idiomes fins que continguin algun contingut.