Estructura dels continguts

Estructura per idiomes

Tots els espais Genweb es generen amb uns continguts bàsics organitzats en estructura en tres arbres (un arbre per a cada idioma: català, espanyol i english). Per navegar per aquests arbres ho farem des de l'opció de Continguts del menú lateral esquerra. 

Els URL de les versions idiomàtiques del nostre espai web reflectiran aquesta estructura:

  • espaiweb.upc.edu/ca
  • espaiweb.upc.edu/es
  • espaiweb.upc.edu/en

  • És a partir de la carpeta arrel de l'idioma, amb el qual estem treballant, on hem de començar a crear els nostres continguts, afegint carpetes, pàgines o altres tipus d'elements, que conformaran el menú de navegació del nostre web.

Continguts per defecte de cada idioma

Tots els espais Genweb neixen amb una estructura de continguts per defecte a cadascun dels tres idiomes. 

Continguts per defecte de l’arrel del web

Notícies

Carpeta a on crearem continguts de tipus notícia que podrem visualitzar a la pàgina principal fent servir el portlet de noticies. Aquesta carpeta també conté una col·lecció que és la que ens permet sindicar-nos per RSS a les notícies del nostre genweb. També podem crear continguts de tipus  notícia a qualsevol carpeta del nostre genweb, però aquestes notícies no apareixeran al Portlet de noticies ni seran sindicables amb RSS, les haurem de visualitzar d'una altre manera, per exemple amb una col·lecció.

Carpeta a on crearem continguts de tipus esdeveniment que podrem visualitzar a la pàgina principal fent servir el Portlet de calendari o d'agenda. Aquesta carpeta també conté una col·lecció, configurada de tal manera que ens mostrarà tots els esdeveniments i reunions creades. Quan accedim a l’enllaç Pròxims esdeveniments... del portlet de la pàgina d’inici, estem accedint a aquesta col·lecció. Podem crear continguts de tipus esdeveniment en qualsevol carpeta del nostre genweb, però si volem que apareguin a l’arxiu de l’agenda del nostre espai i que siguin sindicables amb RSS, els haurem de crear dins d’aquesta carpeta.

Carpeta a on crearem continguts de tipus bàner, que podrem visualitzar a la pàgina principal fent servir el portlet de bàners. Aquesta carpeta és una herència de versions anteriors, ja que en realitat podem crear bàners a qualsevol pàgina fent servir les plantilles corresponents.

Si volem que en el peu de pàgina apareguin logotips d’institucions col·laboradores o vinculades al nostre espai, els haurem d’afegir dins d’aquesta carpeta. Aquests logos apareixen a totes les pàgines, no només a les pàgines principals.
  • Pàgina de Benvinguda: aquesta pàgina és una herència de versions anteriors, abans era el contingut d'aquesta pàgina la que es visualitzava a la pàgina principal, però ara pot ser qualsevol pàgina. Es pot modificar el títol i editar-ne el contingut però no es pot eliminar ni s'ha de canviar el nom de fitxer, nom curt. Ha d'estar en estat públic.

Tots aquests elements no es poden modificar ni eliminar.

Continguts independents de l'idioma

Fitxers compartits

Podem tenir continguts que no estan vinculats a cap idioma, per exemple, una imatge que volem fer servir en qualsevol dels tres directoris d'idiomes. Aquests tipus de continguts els posarem a la carpeta "Fitxers compartits". Aquesta carpeta és única, però la visualitzem a cadascuna de les tres carpetes arrels ca, es, en, de manera que des de qualsevol pàgina podrem fer servir els continguts d'aquesta carpeta. 

 

 

A banda de les plantilles predefinides, podem crear plantilles pròpies, configurades segons les necessitats específiques del nostre web, i que s'afegiran a la llista de plantilles predefinides. Per configurar una plantilla pròpia anirem a l'arrel del genweb i crearem una pàgina dins la carpeta Plantilles. 

 

Keywords
Genweb6