Notícia

Contingut notícia

Una notícia és una pàgina amb una estructura del tipus article periodístic.

Una notícia es pot crear en qualsevol carpeta, però recomanem crear-les dintre de les carpetes notícies, noticias, news, que trobareu a les arrels de català, castellà o anglès respectivament. Són les notícies publicades a aquestes carpetes les que es visualitzen al portlet de notícies de les pàgines principals.

Quan afegim una notícia podem configurar:

  • El títol
  • Una descripció que fa la funció d'entradeta
  • El cos de la notícia: s'edita i té disponibles les mateixes plantilles que qualsevol altra pàgina
  • Imatge: a banda de les imatges que puguin aparèixer al cos, es pot definir una imatge que es visualitzarà tant a la notícia com al portlet de notícies.
  • Peu d'imatge: peu que apareixerà relacionat a la imatge anterior (no apareix al portlet)
  • Comentari sobre el canvi: com a qualsevol pàgina podem documentar la motivació d'un canvi i això es visualitzarà a l'historial de canvis.

Imatges a les notícies

A una noticia podem afegir imatges de dues maneres:

  • Al formulari de creació del contingut podem afegir una imatge que sortirà, a banda de a la pròpia noticia, als portlets de notícies de les pàgines principals.
  • Dintre de la caixa d'edició de la noticia podem insertar les imatges que volguem, aquetes només es veuran a la noticia.

A on visualitzem una notícia

Les notícies es visualitzen des dels portlets de notícies a les pàgines principals del nostre web i a la vista de la carpeta de notícies.

A banda d'aquestes dues visualitzacions per defecte les notícies de la carpeta notícies i d'altres carpetes es podran visualitzar com qualsevol altre contingut, i, per exemple, podem crear diferents col·leccions notíces amb els filtres adients.

Com marcar una noticia com a "Important"

Marcar una noticia com a "important" ens servirà per influir el l'ordre en que es visualitzen el conjunt de notícies de la nostra web.

 Botó notícia molt important

 

Aquestes notícies marcades com a importants ens apareixen amb una marca groga a la pestanya continguts de la carpeta. Si tenim més d'una notícia amb la marca d'importants podem ordenar-les entre elles movent-les, tal com està documentat al contingut carpeta:

Notícies importants marca groga

Com modifiquem la data de publicació

Editant la data de publicació, o les hores de publicació, podrem influir en l'ordre en que es visualitzen les notícies tant al portlet de notícies com a la carpeta de notícies.

Data publicació

 Les opcions de publicació i venciment només estan habilitades pels objectes notícia. Tot i sortir disponibles a pàgines, carpetes etc. a la resta de continguts, aquesta funcionalitat no s'executa.