Configuració capçalera, peu i contacte

Capçalera i peu

Videotutorial

Qui pot configurar la capçalera i el peu?

Els usuaris avançats, que en diem Superadmins, poden configurar la capçalera, el peu i la informació de contacte.

Si necessiteu aquest permís obriu un tiquet.

Mides imatges capçalera

  • 2000 x 500px half hero
  • 2000 x 900px. hero
  • 2000 x 100px standard

Quatre dissenys de capçalera a configurar

Capçalera sense imatge, només títol

Capçalera només títol, sense imatge

Capçalera amb la imatge allargada que teníem a genweb v4

Capçalera amb imatge allargada estàndard

Capçalera amb hero image a mitja alçada 

Capçalera amb hero image a mitja alçada

Capçalera amb hero image a alçada completa

Capçalera amb hero image pantalla completa

Opcions de peu

El peu el podem configurar amb un fons clar, fosc o una transparència sobre la hero image configurada a la capçalera.

La primera secció del peu és un menú alternatiu de navegació, que pot ser el mateix que ja té el genweb i un menú diferent que editarem a la pàgina "Enllaços personalitzats" que trobem a l'arrel de cada idioma.

La segona secció del peu és la informació de contacte.

Contacte

Al peu ens apareixen les dades de contacte del Genweb amb les dades institucionals de la unitat.

Si volem personalitzar les dades que apareixen al contacte automàtic explicat a l'apartat anterior, l'administrador del genweb pot editar la pàgina "Contacte Personalitzat" que es troba a l'arrel de cada idioma.

Formulari de contacte

El formulari de contacte pot enviar-se a una única bústia de contacte, que és la configuració per defecte, i en el procediment d'alta es demana la bústia desitjada, o també pot enviar-se a diverses bústies segons temàtiques. En aquest cas heu d'obrir un tiquet al Servei de Comunicació indicant per cada idioma (ca, es, en):

  • Nom de la temàtica
  • Bústia de correu

Per exemple, al següent contacte l'usuari pot escollir entre Secretaria acadèmica, Cap d'estudis i Gestió, cada opció té una correu electrònic diferent:

El "From" del missatge que rebreu a la bústia serà el de l'adreça de correu que l'usuari hagi escrit al camp "Adreça electrònica"