Traduccions

Idiomes que ofereix GenWeb

Idiomes disponibles

Tots els espais GenWeb es creen amb tres idiomes: català, castellà i anglès que es poden publicar per separat  i en moments diferents.

Idiomes publicats

Genweb possibilita que es puguin crear continguts en un idioma o altre sense que aquests siguin públics, i deixar  la decisió  de publicar-los a l'administrador del lloc.

Si el nostre web és multilingüe podem decidir un idioma per defecte, que és el que s'obrirà si es posa el nom de domini sense explicitar un dels tres idiomes.

Tant la publicació de nous idiomes, com la configuració de l'idioma per defecte, ho configura el Servei de Comunicació, i s'ha de demanar obrin un tiquet.

Cadascun dels idiomes publicats compta amb un domini diferenciat  (lloc.upc.edu/ca, lloc.upc.edu/es, lloc.upc.edu/en) accessible des de la capçalera de l'entorn web:

 

Si volem fer servir una mateixa imatge o fitxer a qualsevol dels tres idiomes la ubicarem a la carpeta "fitxers compartits".

 

Gestió de les traduccions

Hem de tenir en compte que Genweb no tradueix automàticament els continguts del nostre espai. Som nosaltres qui haurem d’escriure la traducció en els camps d’edició. Per defecte, quan afegim un contingut en el nostre espai, aquest es crea en la versió d’idioma en què estem editant.

Hi ha dues formes de navegar entre els tres idiomes:

  • Si els arbres de navegació no són similars quan canviem d'idioma saltem a l'arrel de l'idioma
  • Si els arbres són idèntics i hem enllaçat les traduccions de les pàgines saltem a la pàgina corresponen en l'altre idioma.

La configuració d'un o altre tipus de navegació s'ha de demanar al Servei de Comunicació mitjançant un tiquet.

Gestió en arbres diferenciats per a cada idioma

 

Es recomana aquesta gestió per als espais web que tinguin continguts no totalment coincidents per a cadascuna de les versions idiomàtiques.

Cadascun dels idiomes compta amb un domini i arbre de continguts diferenciat  que és accessible des del desplegable Eines de la barra  d'opcions d'edició.

La creació de continguts en els diferents idiomes (l'idioma per defecte i els altres) es fa d'igual forma, començant per l'arrel i creant carpetes i pàgines en l'idioma corresponent.

Amb aquesta gestió de les traduccions les pàgines d'un i altre idioma no estan enllaçades i la forma de navegació és sempre a partir de l'arrel. Es a dir quan l'usuari que està en una pàgina escull un altre idioma no va a la mateixa pàgina traduïda (perquè potser no existeix) sinó que se situa a la carpeta que hauria de contenir la pàgina si estigués traduïda.

 

Gestió en arbres enllaçats

 

Aquesta gestió és adequada quan els arbres de cada idioma són totalment coincidents. En cas contrari es recomana l'opció anterior (arbres diferenciats per a cada idioma).

La manera òptima de gestionar les traduccions segons arbres enllaçats, és crear primer tota la versió d’un idioma (de l’idioma per defecte de l’espai, per exemple) i després, un cop tenim tot l’arbre de continguts creat, anar traduint un per un tots els elements, començant per la carpeta arrel i seguint cap a nivells inferiors. També es pot fer la traducció un cop tinguem un contingut creat en l'idioma per defecte, però en qualsevol cas és imprescindible mantenir l'estructura descendent l'arbre per tal que les traduccions quedin estructurades i enllaçades correctament.

Quan haguem de traduir una carpeta caldrà que ens assegurem que realment estem traduint la carpeta i no una pàgina associada. Si estem a la carpeta que volem traduir, hem de seleccionar la pestanya Continguts i pujar un nivell. Llavors estarem en condicions de traduir la carpeta contenidora.

Opcions de traducció

 

Editar amb vista babel: ens apareixen a la vegada, en dues columnes, la versió original i la traducció. D'aquesta manera ens facilita anar treballant la traducció mentre veient l'original.

Crear espanyol/anglès: crear la versió en un altre idioma d'aquest contingut, en el cas de la foto anterior ens ofereix crear la versió espanyola i l'anglesa perquè estem en català,

Afegir traducccions: en aquest cas escollim una versió ja existent en un altre idioma i l'enllacem com a traducció d'aquest contingut.

Esborrar traduccions: permet esborrar traduccions d'aquest objecte.

Link universal: ens ofereix un link únic pels tres idiomes. Un contingut que està traduït a tres idiomes té una url per cada cadascun:

espaiweb.upc.edu/ca/adreça-contingut

espaiwe.upc.edu/es/dirección-contenido

espaiweb.upc.edu/en/content-address

Si volem enviar un únic link, i que l'usuari l'obri en l'idioma que té configurat al navegador utilitzarem el link universal.

  1. Per agafar el link ens hem de col·locar a sobre de l'opció, prémer el botó dret del ratolí, i seleccionar l'opció "Copia l'adreça de l'enllaç"
  2. Al navegador a on es faci servir s'obrirà en l'idioma que té configurat, sempre que no sigui la primera vegada que obre el site, que llavors sempre va a l'idioma configurat per defecte pel site.

Establir idioma del contingut: seleccionar quin definim com a versió original del contingut.

 

En el cas de les carpetes, si aquestes tenen un contingut per defecte, ens sortiran algunes opcions més al desplegable, unes fan referència a les traduccions de la carpeta, i les altres a les traduccions del contingut per defecte de la carpeta.: