Comparteix:

Edita els continguts

La instància us la lliurem amb una adreça de desenvolupament:

genweb6.upc.edu/nom-del-vostre-web 

que és temporal mentres editeu els continguts, no heu de publicar aquest URL. Quan es publiqui el web ja es configurarà l'adreça definitiva que es visualitzarà a internet.

Per accedir-hi cal obrir una connexió VPN fent servir UPCLink.

Aquests són tots els recursos que t'oferim per omplir els continguts del teu web: