Contacte

Al peu ens apareixen les dades de contacte del Genweb amb les dades institucionals de la unitat.

Si volem personalitzar les dades que apareixen al contacte automàtic explicat a l'apartat anterior, l'administrador del genweb pot editar la pàgina "Contacte Personalitzat" que es troba a l'arrel de cada idioma.

Formulari de contacte

El formulari de contacte pot enviar-se a una única bústia de contacte, que és la configuració per defecte, i en el procediment d'alta es demana la bústia desitjada, o també pot enviar-se a diverses bústies segons temàtiques. En aquest cas heu d'obrir un tiquet al Servei de Comunicació indicant per cada idioma (ca, es, en):

  • Nom de la temàtica
  • Bústia de correu

Per exemple, al següent contacte l'usuari pot escollir entre Secretaria acadèmica, Cap d'estudis i Gestió, cada opció té una correu electrònic diferent:

El "From" del missatge que rebreu a la bústia serà el de l'adreça de correu que l'usuari hagi escrit al camp "Adreça electrònica"