Fitxer

Què és un contingut fitxer?

El contingut fitxer permet pujar al servidor qualsevol tipus de fitxer que tinguem en el nostre ordinador. S'identifica amb la icona . Aquest fitxer el podrem visualitzar tant des d’un altre document que li faci referència, per exemple una pàgina, o per ell sol com un contingut aïllat

Maneres de crear fitxers

Afegir un contingut tipus "Fitxer"

En el formulari de creació d’un contingut de tipus fitxer hi hem de posar el títol de l’element i especificar-li quin és el fitxer que volem pujar amb el botó Examinar. Per finalitzar, guardem el contingut amb el botó Desa

Un fitxer no té un estat de publicació per ell mateix. Hereta l’estat de publicació de la carpeta que la conté.
 

Pujada massiva de fitxers

Podem pujar fitxers de forma massiva o múltiple anant a la carpeta i fent clic al botó Pujada de fitxers

 

 

Això obrirà un quadre de diàleg on anirem selleccionant tots els fitxers que volem pujar. Un cop els haguem seleccionat tots ens mostrarà una llista de tots els fitxers a pujar i podrem pujar-los tots de cop fent clic al botó inicia la pujada de fitxers


Pujar el fitxer mentre editem una pàgina

També podem pujar el fitxer al mateix moment que estem editant. Crearem un enllaç, i enlloc de sel·leccionar un contingut, fem un upload.

Pensem que es bo tenir ben organitzats els continguts per carpetes, si pujem els fitxers ( i amb les imatges també ho podem fer) d'aquesta manera, es quedaran barrejats amb les pàgines i altres continguts de la carpeta. Potser és més recomanable crear una subcarpeta per endreçar els fitxers i les imatges.