Carpeta de notícies

Continguts creats per defecte al nostre genweb

A cadascun dels idiomes trobarem una carpeta per organitzar les notícies del nostre web:

  • /ca/noticies
  • /es/noticias
  • /en/news

I dintre d'aquesta carpeta hi trobarem una col·lecció que ens servirà per la sindicació RSS, tal com s'explica més endavant.

Quins continguts podem crear dins de la carpeta de Notícies

Podrem crear dos tipusde continguts:

  • Notícies
  • Enllaços: es visualitzaran com una noticia més i ens serviran per publicar notícies que estan ja redactades a un altre lloc al que volem enllaçar

La carpeta de Notícies té assignada una vista que visualitza les notícies i els enllaços per ordre de més actual a més antigues. Si volem modificar aquest ordre, tenim dues maneres:

En aquesta vista de notícies s'inclouen les notícies que puguin haver a subcarpetes dins de la carpeta de notícies.

Per visualitzar les notícies a la pàgina principal es pot configurar un portlet de notícies que visualitza fins a 14 notícies en aquest mateix ordre.

Si creem notícies a una altre carpeta que no sigui la de notícies, aquestes no es veuran ni al portlet de notícies ni a la vista de la carpeta Notícies. Les podrem  visualitzar a un altre lloc fent servir, per exemple, col·leccions.

Categorització de les notícies segons tipologies

A banda de la de la vista amb totes les notícies que apareix com a categoria "Totes les notícies" podem categoritzar-les per tipologies, i al menú esquerre apareixeran les diferents categories creades. 

A següent exemple hem categoritzat les notícies depenent de si són d'actualitat o de recerca:

Aquestes categories també s'exporten a la RSS de les notícies (https://domini.upc.edu/ca/noticies/aggregator/RSS).

Com configurar les categories

  1. Assignem com a etiquetes de cada notícia les categories que li corresponen.
  2. Editem el portlet de categories: el botó per administrar les categories ens apareix quan estem identificats i si tenim permisos de SuperAdmin.

  3. Seleccionem el portlet de categories d'entre el portlets assignats.
  4. Seleccionem de la llista d'etiquetes les que volem que apareguin al menú de categories.

 

Sindicació per RSS

Les notícies són sindicables per RSS. Per defecte mostra 15 notícies, però és configurable. Es construeix a partir de la col·lecció que hi ha dintre de la carpeta de notíces, anomenada també notícies. Modificant els filtres d'aquesta col·lecció adequarem el contingut de la RSS al que necessitem.

L'adreça per sindicar-se és, en el cas de les notícies en català:

https://domini.upc.edu/ca/noticies/aggregator/RSS

També podem obtenir la url clicant a la icona de RSS  que apareix al portlet de notícies de la pàgina principal.