Comparteix:

Redactar per webs

Criteris generals

Un web es llegeix més de pressa que un text escrit, de fet, més que llegir escanegem amb la vista buscant el que ens interessa. Per facilitar la lectura als usuaris tindrem en compte:

  • Estructurar correctament les pàgines fent servir títols, subtítols i llistes.
  • Destacar una idea per paràgraf.
  • Fer servir frases curtes amb un llenguatge sintètic i clar.
  • Feu servir negretes per destacar les paraules clau.
  • Ens adreçarem al lector en segona persona del plural: comproveu, recordeu, vegeu.
  • Escriviu les sigles desenvolupades la primera vegada que surten al text: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), i no els afegiu una ‘s per fer el plural: els PC, no pas els PC's.

Hem de ser concients de que cada web té el seu públic. Hem de saber quin públic tenim i escriure per a ell, no és el mateix un estudiant de secundària que un doctorand.

Feu servir un corrector ortogràfic. Com per exemple LanguageTool o similar.

Accessibilitat

L'objectiu de l'accessibilitat és garantir la igualtat d'oportunitats a totes les persones, independentment de la seva discapacitat o vingui aquesta derivada del context en què es trobi. S'afegeix a aquesta necessitat que la UPC està obligada al compliment del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per dispositius mòbils del sector públic(obriu en una finestra nova).

Conceptes com accessibilitat, una correcta redacció, usabilitat estan sempre lligats, al cap i a la fi es tracta de publicar pàgines amb continguts rellevants pels usuaris, ben redactades, ben estructurades, ben etiquetats, de fàcil lectura per qualsevol usuari, independentment de les seves discapacitats i circumstàncies, amb un disseny clar i endreçat. I tots aquests factors són els que ens donaran un bon SEO, es a dir, obtenir un millor posicionament als resultats dels cercadors.

 Consulta com fer accessibles les teves pàgines i segueix les primeres passes per iniciar-te en l'accessibilitat.

Enllaços d'interés

Keywords
Genweb6