Edició de les pàgines principals

Qui pot administrar les pàgines principals?

L'administració de les pàgines principals és una tasca per a usuaris avançats, que anomenem SuperAdmin. Per defecte disposen d'aquesta funcionalitat els genwebs de centres docents, si voleu tenir-hi accés poseu-vos en contacte amb el Servei de Comunicació a través del sistema de tiquets.

A la resta d'usuaris el Servei de Comunicació els hi configurarà les pàgines principals del seu Genweb seguint les preferències indicades, i en qualsevol moment podran demanar reconfiguracions a través del sistema de tiquets.

Com entrar a l'entorn d'administració de les pàgines principals?

Cal tenir en compte que tenim una pàgina principal per cada idioma.

Per entrar a configurar cadascuna d'elles hem d'anar a la mateixa pàgina i al peu de pàgina trobarem "Administra pàgina principal"

Funcionament de la graella

Les pàgines principals estan configurades com una graella amb tres files:

- La primera fila permet afegir continguts que van d'esquerra a dreta, ocupant tota l'amplada de la pàgina principal

- Una segona fila amb quatre columnes, a cadascuna d'elles podrem afegir diferents portlets

- La tercera fila és semblant a la segona. Segurament moltes opcions ja les podrem configurar només amb la segona, però aquesta tercera dona una major flexibilitat, i permet fer configuracions més sofisticades.

GRaella per configurar la pàgina principal

Tipus de portlets que podem afegir

Consell de disseny: escollirem unes proporcions (apaïsat, quadrat, vertical) per les imatges i farem servir les mateixes proporcions a tots els portlets, de manera que ens quedarà una pàgina principal més equilibrada.

Al desplegable "Afegeix portlet" ens surten tots els possibles portlets.

Vegeu una visualització d'alguns d'ells.

 

1  

El portlet estàtic té l'inconvenient de què en cas de treure'l de la configuració de la pàgina principal perdem tot el seu contingut, ja que no és una pàgina del nostre arbre de navegació.

La pàgina de benvinguda porta un certificat que fa que, si es copia aquesta pàgina, començarem a tenir comportaments estranys si es visualitza a la pàgina principal.

Aquests dos inconvenients els podem evitar amb el portlet Contingut existent. La recomanació que fem per gestionar els continguts de la pàgina principal de manera àgil és:

  • Crear una carpeta exclosa de la navegació a l'arrel de cadascun dels idiomes del nostre genweb
  • Crear dintre d'aquesta carpeta pàgines amb els continguts que volem visualitzar a la pàgina principal
  • Col·locar fent servir el portlet de Contingut existent les pàgines que hem creat allà a on vulguem de la pàgina principal. 

 

Com configurar la segona o tercera fila

Hem d'entendre aquestes files com una graella amb 12 espais. A cadascuna de les quatre columnes li donarem una amplada de l'1 al 12, de manera que la suma de les amplades de les quatre columnes ha de ser 12.

Aquesta amplada l'especifiquem al camp span.

Advertiment: comencem a configurar les columnes d'esquerra a dreta, per tant, no poden haver-hi columnes amb span=0 a l'esquerra de columnes amb spans diferents de 0.

Exemple

Posem notícies a la primera columna i un calendari a la segona:

Optimització de les imatges

El pes de les imatges de la nostra pàgina principal influiran directament en el rendiment del nostre web. Les pàgines principals són, normalment, les pàgines més visualitzades, i hem de ser curosos optimitzant-les.

Pautes per optimitzar les imatges