Menú de navegació

Genweb disposa d'un menú de navegació desplegable de dos nivells, i a partir del tercer nivell visualitzarem les opcions en un menú lateral esquerre.

En aquesta captura es mostra a on estan situats els menús de navegació

Als dispositius mòbils el menú es desplega des de la icona que anomenem "menú hamburguesa" que apareix a la superior. Imatge que indica el menú de navegació a partir de certes mides de pantalla, com els mòbils

A mesura que anem creant carpetes, i diferents continguts dins d'aquestes carpetes, anem configurant el menú de navegació. De vegades necessitem crear continguts que no formen part del menú, són recursos que farem servir dins d'altres pàgines, llavors tenim la possibilitat d'excloure continguts de la navegació.

Moltes de les opcions del nostre menú seran carpetes, la visualització d'una carpeta és un llistat dels continguts que hi ha dins, però podrem crear pàgines per donar contingut a la vista de les carpetes.

Al següent videotutorial us expliquem com anar generant el menú: