Finestra iFrame

Com incrustar una pàgina externa amb un iframe

El contingut Finestra iframe que existia a versions anteriors de Genweb no està disponible a Genweb6.

Per incrustar el contingut d'una pàgina externa al genweb farem servir el codi:

<div class="responsive-iframe-container"> <iframe class="responsive-iframe" loading="lazy" src="https://nom.domini"] + '></iframe> </div>

Altres opcions per incrustar contingut extern

Vista del contingut d'una pàgina genweb 

Si volem afegir el contingut d'una pàgina genweb, afegint a la url de la pàgina /genweb.get.dxdocument.text.style

obtindrem una url de la pàgina sense capçalera, menú i peu, només amb el contingut, que poden utilitzar dins d'un contingut Finestra iFrame, o bé editant codi HTML i fent servir el tag <iframe>

Tingueu en compte que els enllaços que pugui haver-hi dins d'aquest iframe, s'obriran amb capçalera, menú i peu.

Contingut UPC

Amb el Contingut UPC del tipus Contingut existent podrem incrustar també contingut. L'avantatge d'aquest respecte a l'iframe és que sempre ajusta la mida de la pàgina al contingut que incrustem, de manera que no ens sortirà l'scroll.

Keywords
Genweb6