Collage

A la versió 6 aquest tipus de contingut ja no existeix. Podeu fer composicions de pàgines fent servir les plantilles de columnes, que utilitzen el grid de Bootstrap, o també ho podeu fer amb la graella de portlets.

El Collage és un tipus de contingut que ens permet fer composicions amb els altres elements que hem creat a l’espai. L’identifiquem amb la icona . El collage ens serà útil per aconseguir que un contingut que hem creat es visualitzi en diferents llocs del nostre arbre de navegació sense haver-lo de duplicar. D’aquesta manera tindrem un únic document que es visualitzarà diverses vegades en el nostre espai però que només haurem de modificar un cop quan necessitem actualitzar-lo.

 

Degut a uns canvis a Plone, a diferència de Genweb 3 ara no es poden inserir col·leccions. formularis i enquestes. Tampoc es poden inserir Continguts UPC.

Us recomanen fer servir la graella de portlets enlloc del collage.

 

Quan afegim un contingut de tipus Collage únicament hem d’especificar el títol de l’element i decidir si quan el visualitzem volem que es mostri el títol i la descripció.

 

Quan editem aquest contingut apareix la pestanya d’edició pàgina principal que ens permetrà definir la composició dels continguts

 

Un cop accedim a la pàgina principal podem començar a afegir files, després columnes i dins d’aquestes columnes el contingut que formi part de la composició, en aquest ordre.

En una fila podem realitzar les següents accions:

 • suprimeix: elimina la fila i totes les columnes i contingut que estiguin dins.
 • edita: : opcionalment podem donar-li un nom i una descripció a la fila.
 • seleccionar vista: : podrem definir si volem que les columnes que conté ocupin proporcionalment el mateix espai, si volem que l’esquerra sigui més ample que la dreta o viceversa.
 • copiar: per fer duplicats de la fila.
 • fletxes de posició: ens permeten modificar l’ordre d’aparició entre les files de la composició.

En una columna podem realitzar les següents accions:

 • suprimeix: elimina la columna i tots els continguts que estiguin dins.
 • edita: opcionalment podem donar-li un nom i una descripció a la columna.
 • dividir: per anar creant columnes dins de la fila.
 • copiar: per fer duplicats de la columna.
 • fitxers de posició: ens permeten modificar l’ordre d’aparició de les columnes dins de la fila en que es troben desplaçant-les cap a la dreta o l’esquerra
 • inserir element existent: per afegir un contingut que ja haguem creat prèviament en el nostre espai. Ens mostrarà tots els continguts que haguem creat però per fer aquesta tasca més lleugera, ens permet filtrar els continguts pel seu tipus.
 • inserir nou element: per afegir-hi un contingut que encara no existeix. El crearem al moment com si ho féssim des del menú afegeix un nou element.

En un contingut podem realitzar les següents accions:

 • suprimeix: elimina el contingut de la composició, però no del nostre espai.
 • edita: accés directe al formulari d’edició de l’element
 • visualitza: accés directe a la pestanya visualitza de l’element.
 • historial: accés directe a la pestanya historial de l’element.
 • seleccionar vista: podem decidir com es visualitzarà el contingut dins de la composició. Les opcions que tenim són: portlet, featured, text i standard.
 • copiar: per fer duplicats del contingut i enganxar-lo en una altra fila o columna de la composició.
 • fletxes de posició: ens permeten modificar l’ordre d’aparició dels continguts dins de la columna, desplaçant-los amunt i avall.

Cada fila, columna i contingut queda emmarcat amb un requadre que incorpora totes les accions que podem fer en aquell context. D'aquesta forma una edició com:

Es visualitzarà de la forma: