Contingut UPC

Què són els Continguts UPC?

Els Continguts UPC són pàgines ja maquetades amb informació dels estudis de grau i màster i de la producció científica, que pots incorporar allà a on vulguis del teu genweb. Aquests continguts consulten les dades dels sistemes d'informació de PRISMA, DRAC i del web institucional de la UPC.

Per què et pot interessar incorporar Continguts UPC al teu genweb?:

 • Informació permanentment actualitzada
 • En els tres idiomes: català, espanyol i anglès (corregit pel Servei de Llengües i Terminologia)
 • Maquetada amb els estils UPC

En aquest exemple veiem la pàgina sobre el Grau en Enginyeria de Sistemes Biològics publicada al web de la UPC, i com, fent servir els continguts UPC, la incrustem a un genweb.

A Genweb 3 s'havia de fer servir el contingut finestra iframe per incorporar altres externs al nostre genweb, però els Continguts UPC tenen avantatges respecte a la finestra iframe, que són:

 • El breadcrumb (fil d'Ariadna) queda correctament construït
 • No hem d'ajustar la mida del window per evitar els scrolls, ja que el Contingut UPC s'adapta a la mida del contingut

 

Videotutorial sobre els Continguts UPC

Tipus de Continguts UPC

Actualment els tipus de Continguts UPC disponibles són:

 • Estudis de grau
  • Fitxa amb informació bàsica del grau: informació acadèmica, d'accés, pla d'estudis, dades del centre docent, versió descarregable en pdf.
  • Pla d'estudis: de la fitxa anterior agafar només la informació relativa al pla d'estudis, amb les assignatures, organitzades per quadrimestres o cursos, els crèdits i l'obligatorietat o optativitat. Les assignatures enllacen a les guies docents.
 • Estudis de màster universitari
  • Fitxa amb informació bàsica del màster: informació acadèmica, d'accés, competències, pla d'estudis, llistat d'admesos, versió descarregable en pdf.
  • Pla d'estudis: de la fitxa anterior agafar només la informació relativa al pla d'estudis, amb les assignatures, organitzades per quadrimestres o cursos, els crèdits i l'obligatorietat o optativitat. Les assignatures enllacen a les guies docents.
 • Producció científica
  • Grups de recerca: llistat dels grups de recerca d'un departament, enllaçats a la seva producció científica.
  • Investigadors de grup de recerca: llistat dels investigadors d'un grup de recerca, enllaçats a la seva producció científica.
 • Contingut existent NOU!
  • Permet incloure pàgines de qualsevol URL al nostre genweb.  Aquest tipus de contingut està pensat per a compartir continguts entre espais genweb perquè tenen els mateixos css i scripts. Cal especificar la URL i quin element de la URL volem mostrar, pot ser:
   • Un identificador, que indicarem com #identificador
   • Una classe que identificarem com .classe
   • Un tag que identificarem com:tag
   • O combinacions vàlides dels tres: tag#identificador.classe

   Per defecte agafa l'identificador #content-core, que és el contingut d'una pàgina genweb, sense menús ni títol. Si és una URL que no forma part d'un espai genweb, cal tenir en compte que només s'inclourà l'element mencionat, i per tant es perdran les css i scripts que no estiguin inclosos dins aquest element. Una alternativa en aquests casos és l'ús del contingut finestra iframe.

   Aquest tipus de contingut s'ha de fer servir per pàgines HTML, no funcionarà amb pàgines que es generen amb javascript. Per aquest tipus de pàgina cal fer servir una etiqueta iframe d'HTML. 

   Advertiment: en el cas d'afegir com a contingut existent un formulari, cal que estigui aquest formulari, com a objecte únic, dins d'una carpeta. No podem tenir una carpeta amb formularis i mostrar un d'ells en un contingut existent.  

   .

Creació d'un Contingut UPC

Per crear un contingut UPC hem d'escollir aquest contingut a la llista "Afegeix...", posem un títol i el salvem. Una vegada guardat ja podem accedir a l'opció de "configura":

Aquí podeu escollir quin tipus de contingut UPC voleu d'entre els disponibles. Al botó "Select" haurem de posar d'identificador de l'objecte concret que volem incorporar.

Per exemple, per crear un contingut UPC amb la fitxa del Grau en Enginyeria Física haurem d'indicar al botó de "Select" el codi UPC que identifica aquest estudi a PRISMA, i que és 23010611.

Per cadascun dels tipus s'explicita quin tipus d'identificador cal posar, i s'ofereix un llistat amb tots els valors possibles.

Exemples d'ús

Accés a una guia docents de PRISMA

Les guies docents de les assignatures d'un pla d'estudi estan enllaçades des dels continguts UPC Pla d'estudi de grau i Pla d'estudi de màster. Si només volem accedir a una guia docent de PRISMA podem fer servir l'enllaç:

 http://www.upc.edu/estudispdf/guia_docent.php?codi=310004&curs=2013&lang=ca

 a on:

codi (obligatori): identificador de l'assignatura a PRISMA

grup (obligatori): pot tenir diferents valors, els més habituals 1 i 2, que corresponen al primer i segon quadrimestre. Si la guia docent no té versions diferents segons el grup posar el valor 1

curs (opcional): el curs corresponent a la guia docent que es vol visualitzar, si no ho posem es visualitzarà la última

lang (obligatori): ca, es, en