Pàgina

Com crear una pàgina

Les pàgines són el contingut de l’espai per excel·lència. S'identifica amb aquesta icona: .

La pàgina pot contenir text amb format, imatges, enllaços i altres elements gràfics, com taules, llistes, etc...tot aquest contingut s'edita amb TinyMCE

Primer hem d’escollir la carpeta on volem afegir la pàgina, i quan seleccionen Afegir pàgina es mostrarà el formulari d’edició, en el que hi hem de posar el títol de la pàgina, la descripció (opcional) i el cos del document.

Taula de continguts

A banda de les opcions generals d'edició, a les pàgines podem configurar un índex de continguts, que ens afegirà a dalt de la pàgina un índex dels titulars de la pàgina. 

Per configurar-ho anem a l'opció de Configuració i cliquem a a l'opció índex de contingut.

Aquesta opció ens construirà, amb els titulars de la nostra pàgina, un índex de continguts amb els enllaços.  Per exemple, aquesta mateixa pàgina ho té activat i a l'inici de la pàgina apareix la taula amb els dos titulars:

  1. Com crear una pàgina
  2. Taula de continguts