Vés al contingut (premeu Retorn)

Finestra iFrame

Què és una Finestra iframe

Aquest tipus ens permet incrustar una pàgina web externa a la zona central de continguts del nostre web, quedant d'aquesta forma emmarcada dins del nostre web com si es tractés d'una pàgina més del web.

Identificarem aquest tipus d’element amb la icona: icona-finestra

 

Quins paràmetres cal indicar

Quan afegim un contingut del tipus Finestra iframe cal configurar els següents paràmetres:

Títol: és obligatori, però podrem indicar no visualitzar-lo

URL: de la pàgina que es vol incrustar. 

Pareu atenció amb els protocols http i https:

Els navegadors bloquegen la visualització de pàgines no segures (http) si estem navegant amb protocol segur (https). Llavors veurem buida la finestra.

Us recomanem que si l'url que voleu inserir admet https l'afegiu amb aquest protocol.

Una altre opció és afegir l'url sense protocol amb dues barres al davant, per exemple //www.upc.edu, i s'obrirà amb el protocol que en aquell moment estiguem fent servir al navegador.

Page Height: per definir l'alçada, ajustant bé aquest paràmetre podem evitar que surti la barra d'scroll.

Catalog Page Content: si volem indexar el contingut de la URL de destí a la base de dades del nostre genweb per poder cercar-la posteriorment

Show Reference: mostra una referència amb la pàgina de la URL de destí. 

Altres maneres d'incrustar contingut extern a una pàgina

Vista del contingut d'una pàgina genweb 

Si volem afegir el contingut d'una pàgina genweb, afegint a la url de la pàgina /genweb.get.dxdocument.text.style

obtindrem una url de la pàgina sense capçalera, menú i peu, només amb el contingut, que poden utilitzar dins d'un contingut Finestra iFrame, o bé editant codi HTML i fent servir el tag <iframe>

Tingueu en compte que els enllaços que pugui haver-hi dins d'aquest iframe, s'obriran amb capçalera, menú i peu.

Contingut UPC

Amb el Contingut UPC del tipus Contingut existent podrem incrustar també contingut. L'avantatge d'aquest respecte a l'iframe és que sempre ajusta la mida de la pàgina al contingut que incrustem, de manera que no ens sortirà l'scroll.