Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Documentació / Manual per a editors / Estil de redacció / Redactar per a web

Redactar per a web

Redacta sempre pensant primer en la versió mòbil!

Reviseu i pareu esment a la redacció

 • Els títols es veuen abans que els altres textos o fins i tot les imatges (es recomena un màxim de 5 paraules).
 • En web no es llegeix frase a frase sinó que es fa un escaneig cercant paraules clau (es recomena com a mínim 3 per pàgina) i enllaços: Hem de ser clars i facilitar que ens trobin.
 • En web es llegeix un 200% més lent que en premsa escrita i cal que fem frases més curtes.
 • Cada web té el seu públic. Hem de saber quin públic tenim i escriure per a ell. No és el mateix un estudiant de secundària que un doctorand.
 • Cada pàgina ha de ser independent i entenedora per ella mateixa perquè no sabem des d'on arriben els usuaris.

Estil

Adreceu-vos als usuaris en segona persona del plural (sense subjecte), en detriment de l’infinitiu (cal recordar que en català, a diferència del castellà, l’infinitiu no té valor d’imperatiu).

 •  Calcular el resultat de l’operació següent
 •  Calculeu el resultat de l’operació següent

Empreu els verbs en present d’indicatiu en detriment, sempre que sigui possible, de qualsevol altre temps verbal.

 •  Si féssiu la pràctica comprovaríeu la teoria aplicada al paràgraf anterior
 •  Si feu la pràctica comprovareu la teoria aplicada al paràgraf anterior

Eviteu l’ús sistemàtic de la construcció passiva; és preferible emprar la construcció activa.

 •  El canvi de temperatura ha estat provocat per la desertificació creixent de la zona
 •  La desertificació creixent de la zona ha provocat el canvi de temperatura

Col·loqueu els elements de la frase d’acord amb l’ordre neutre més habitual: subjecte + verb + complements (directe, indirecte, preposicionals, atributs i predicatius) + circumstancials. De la mateixa manera, és preferible posar el nom davant l’adjectiu.

 •  Considereu el següent algorisme: 
  D’aquest projecte, es presenta, a continuació, el contingut i el desenvolupament
 •  Considereu l’algorisme següent: 
  A continuació es presenta el contingut i el desenvolupament d’aquest projecte

Quan en un text s’empra per primera vegada algun mot tècnic, mots estrangers, sigles poc habituals, etc., és convenient d’explicar-los o definir-los (cal recordar que s’escriuen amb cursiva els termes o les expressions noves que s’esmenten per primera vegada en un text).

 •  a) Aquesta magnitud l’ha establert la IUPAC (Internacional Union of Pure and Applied Chemistry)
 •  b) El projecte de l’obra també ha de preveure la construcció d’escossells (clots fets al voltant d’un arbre que en facilita el reg)

Cal evitar la discriminació per raó de sexe en el llenguatge (per exemple, és millor parlar de professorat/estudiantat/personal en comptes de parlar de professors/res, estudiants/es treballadors/es).

Altres recomanacions:

 • És millor emprar frases afirmatives.
 • Reviseu la redacció abans de concloure el treball (utilitzeu el corrector de català del Word, i per això, passeu el text al Word i comproveu que sigui correcte).
 • Procureu que el contingut sigui llegible i interpretable. Feu servir llenguatge directe, concís i precís.
 • Si feu servir abreviatures o sigles feu servir l'etiqueta <abbr title="Really Simple Sindication">RSS</abbr>

Faciliteu la lectura i l'escaneig

 • Deixeu espais en blanc a la pàgina. Sense por, és aire!
 • Arrenglereu el text a l'esquerra, sense justificar.
 • No utilitzeu cursives (costa més de llegir) o MAJÚSCULES (equival a cridar).
 • Feu servir negretes per destacar les paraules clau.
 • Feu servir paràgrafs breus, títols, subtítols i llistes; tot ben estructurat.
 • Feu gràfiques i taules només si aporten alguna cosa.
 • Redacteu el contingut de major a menor interès i amb una idea per paràgraf.
 • Recordeu que l'usuari fa un escaneig visual de les primeres frases de paràgrafs. Feu-les rellevants.

Aplicacions tipogràfiques

La família tipogràfica que s’utilitza en tot el web és l'Helvetica Neue o en el seu defecte Arial. S’apliquen mides i colors diferents al text depenent de la seva funció i ubicació.

 • Text general: Sempre en Helvetica o Arial; el color per defecte de la lletra és #333333 i no es poden afegir altres textos amb colors diferents.
 • Enllaços: El color per defecte dels enllaços és el blau #007bc0 i tampoc es pot modificar.
 • Titulars: Sempre en Helvetica o Arial; són d’un color específic, que es personalitza a cada web i tenen una determinada mida i format en funció de la seva rellevància.

Taules

Per afegir una taula al contingut, podeu utilitzar les plantilles de taules que hi ha disponibles o bé amb el botó insereix una nova taula de l’editor TinyMCE. Amb aquest botó podreu escollir quin tipus de taula voleu, el número de columnes i el número de files però no s'hi afegirà cap estil UPC. Una vegada inserida una taula, aquesta es pot modificar afegint files i columnes com ja s’ha comentat anteriorment. També es pot modificar l’aparença de les taules un cop creades, les cel·les i els seus colors de fons utilitzant els estils definits fons de cel·la o les classes de taules.


Imatges

A les imatges que inserim dins del text els hi podem aplicar dos estils diferents: Imatge Esquerra i Imatge Dreta. El que fan aquests estils és alinear les imatges a la dreta o a l’esquerra, deixant un marge i fent que el text les envolti.

Escriure per a un web

A continuació us facilitem alguns recursos útils per a la redacció d’un web, així com criteris importants que hem d’intentar seguir.

Criteris lingüístics generals

 • Feu paràgrafs curts. Sigueu concisos i clars.
 • Poseu els elements de la frase en l'ordre habitual: subjecte + verb + complements (directe, indirecte, preposicionals, atributs i predicatius) + circumstancials.
 • Utilitzeu l'indicatiu sempre que pugueu: si feu la pràctica comprovareu, en lloc de si féssiu la pràctica comprovaríeu.
 • Eviteu l'ús sistemàtic de la passiva i utilitzeu la forma perifràstica del verb en lloc de la simple: va ser, en lloc de fou.
 • Eviteu les perífrasis: comproveu, millor que feu la comprovació.
 • Adreceu-vos al lector en segona persona del plural: comproveu, recordeu, vegeu.
 • Escriviu les sigles desenvolupades la primera vegada que surten al text: Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC), i no els afegiu una ‘s per fer el plural: els PC, no pas els PC's.
 • Eviteu l'abús dels punts suspensius, habitualment són innecessaris.
 • Utilitzeu una terminologia catalana correcta i sempre el mateix terme per designar la mateixa noció.

Regles essencials

Un web no es llegeix com un text escrit: es llegeix més lentament i, de fet, més que llegir escanegem amb la vista buscant el que ens interessa. Així doncs, és primordial trobar les coses ràpidament i veure immediatament que s’ha trobat la informació buscada: un bon títol i un bon text d’introducció són essencials i han de tenir en compte un factor, les paraules clau. Integrar el màxim de paraules clau al començament d’una pàgina augmenta la possibilitat de trobar-la en els motors de cerca.

 • Destacar les paraules clau (en negreta, en color, amb enllaços, etc.)
 • Fer una introducció que permeti identificar ràpidament el contingut de la informació
 • Escriure paràgrafs curts separats per subtítols
 • Destacar una idea per paràgraf

Títol

Un títol eficaç normalment s’ha de redactar després d’escriure el contingut i els millors són els més precisos. Un visitant pot arribar directament a un contingut sense passar per la pàgina de benvinguda i si hi arriba des d’un cercador, sovint és gràcies a la pertinença del títol. El títol d’una pàgina apareix a la barra del navegador situada a la part superior esquerra. Sovint no se li dóna importància i es passa per alt, però és especialment important ja que apareix com a referència al llistats dels motors de cerca. Cal que ens esforcem per crear títols que siguin prou significatius i que transmetin el nostre propòsit en poques paraules, vuit com a màxim, que incloguin les paraules clau del nostre web, i que evitin l’ús de preposicions, articles i adjectius.

Introducció = Conclusió

Igual que per definir el títol, cal analitzar el contingut i definir les paraules clau. Fins i tot cal avançar la conclusió, si es tracta d’un article, perquè el lector decideixi si vol continuar.

Subtítols

Són importantíssims, no solament permeten dividir paràgrafs, sinó que ajuden a la comprensió del contingut i permeten orientar-se si s’ha de pujar o baixar pel text.

Text

Segons el tema i l’interès del lector, el text pot ser llarg, però no s’ha de col·locar a la pàgina d’arribada, sinó que cal anunciar-lo en una pàgina precedent amb un text d’introducció que en resumeixi el contingut i permeti atreure l’atenció del visitant. Si es tracta d’un text més comercial, es pot retallar el contingut i col·locar-lo en diferents pàgines, juntament amb gràfics i explicacions complementàries en noves finestres.

Paràgrafs

Els paràgrafs han de ser curts. Un visitant se sentirà més inclinat a començar a llegir si s’adona de seguida que el text està ben estructurat i espaiat. La informació supèrflua es contraproduents: una idea per paràgraf.

Estil

Els textos massa promocionals són poc creïbles, la confiança en un lloc web es perd si el lector té la impressió que s’exagera la realitat. Escriure de manera efectiva per a un web consisteix a donar informació de forma senzilla i directa, més que a fer grans demostracions de les nostres excel·lències: l’usuari no ens visita perquè siguem els millors del món, sinó perquè busca una informació concreta. La credibilitat es perd si s’utilitza un llenguatge massa exagerat o pretensiós.

Maquetació

És tan important com el contingut:

 • Cal evitar els fons foscos i els textos clars.
 • S’ha de deixar força espai a l’esquerra i a la dreta del text.
 • Fer servir les negretes per remarcar les paraules clau.
 • Facilitar que el text es pugui imprimir fàcilment.
 • És millor posar els enllaços al final, perquè el visitant llegeixi tot el nostre text.

Adaptació al públic objectiu

El web obliga els redactors a anar a l’essencial, una cosa que podria semblar poc creativa, és en canvi un desafiament, perquè és difícil dir molt en poques paraules. Cal saber crear un contingut adaptat als diferents interessos dels visitants, això augmenta la qualitat de consulta d’un lloc web.

Editar i corregir

Si al web hi ha errors ortogràfics i de contingut, se’n ressentirà la credibilitat global. Cal revisar els textos i eliminar les paraules sobreres que no aporten cap significat ni valor afegit. És millor que una altra persona que no sigui l’autor del text el corregeixi, amb la brevetat i la claredat com a criteris principals de revisió. No publiqueu mai cap text que contingui faltes d’ortografia.

Ordres, botons i opcions

Cal evitar l’ús d’infinitius i substantius. Utilitzarem:

 • La segona persona del plural d’imperatiu (tractament de vós) en els missatges que el programa adreça als usuaris: Seleccionar l’opció ha de ser Seleccioneu l’opció, Seleccioneu un idioma per afegir, Escolliu els idiomes per mostrar aquestes pàgines web, etc.
 • La segona persona del singular d’imperatiu (tractament de tu) en els missatges que els usuaris adrecen als programes: Editar ha de ser Edita. Imprimir ha de ser Imprimeix, Tancar ha de ser Tanca, etc.

Menús, pestanyes i títols de finestres

En aquests casos utilitzarem els substantius: Inserció, Visualització, Edició, Fitxer, Eines, Taula, Finestra, etc.

Missatges i explicacions

 • S’han d’estructurar com a frases, amb majúscula inicial i en tercera persona del singular: Activated file ha de ser S’ha activat el fitxer
 • En molts dels missatges en què l’anglès utilitza expressions sintètiques, en català s’utilitzarà l’oració amb un verb conjugat: Printing ha de ser S’està imprimint; Activate file ha de ser Activeu el fitxer; The file has been saved. Continue? ha de ser S’ha desat el fitxer. Voleu continuar?

Verbs

 • Cal evitar les oracions passives que són freqüents en anglès: Your signature is not displayed, La vostra signatura no és visualitzada, ha de ser La vostra signatura no es visualitza.
 • S’ha d’evitar el futur i utilitzar el present: The first entry will have to be, La primera entrada haurà de ser ha de ser La primera entrada ha de ser.
 • To be correspon a ser i estar. Normalment, en llenguatge informàtic to be sol ser equivalent a ser: The database is empty, La base de dades està buida ha de ser La base de dades és buida.
 • Gerundis. Downloading mail, Baixant el correu ha de ser S’està baixant el correu. An error has occurred when reading mail ha de ser S’ha produït un error en llegir el correu. Editing files, Editant els fitxers ha de ser Edició de fitxers

Economia i correcció lingüística

La necessitat de fer frases curtes no ha d’estalviar els elements lingüístics necessaris tant des del punt de vista morfològic com sintàctic: Canviar definició base de dades ha de ser Canvieu la definició de la base de dades.

Errors freqüents

 • L’afirmació (Yes) s’expressa amb l’adverbi (amb accent a la í), el condicional (If) és Si, sense accent.
 • En les construccions del tipus com + infinitiu s’ha de conjugar el verb: How to send a mail, Com enviar un correu, ha de ser Com s’ha d’enviar un correu
 • Cal evitar l’ús innecessari de possessius: Obriu el vostre fitxer ha de ser Obriu el fitxer
 • En català, generalment l’adjectiu es postposa al substantiu: Seguiu els següents consells ha de ser Seguiu els consells següents
 • El prefix e- es traduirà sempre per electrònic: e-mail, e-commerce, e-cash seran correu electrònic, comerç electrònic i diner electrònic, respectivament.
 • Traduirem home o home page per inici o pàgina inicial, respectivament.

Ús de majúscules

 • La majúscula s’utilitza en els noms propis, en lletra inicial a principi de text, al començament d’una frase i després del punt, admiració, interrogació o punts suspensius: Els punts de Fekete. Compte! Aquest lloc web no és segur. Comproveu-ne el certificat.
 • Va en majúscula la lletra inicial si es tracta del nom d’un menú, d’una opció de menú, d’una finestra, d’una quadre de diàleg, etc. Si aquest nom consta de més d’una paraula, només es posarà en majúscula la primera lletra: L’opció Treballa connectat. S’obrirà el quadre Anomena i desa.

Data

Expressió sintètica: 13-06-07

Expressió completa: 13 de juny de 2007 (si per raons tècniques la forma del nexe d’enllaç no pot ser variable (d’/de), utilitzarem la barra inclinada com a separador. Sempre que no sigui a començament de frase, els mesos de l’any s’escriuen en minúscula (maig). En castellà, tot i que els mesos també es poden escriure en majúscules ho farem amb minúscula inicial (mayo).

Enllaços d’Internet

Quan escrivim adreces web en mitjans electrònics, procurarem, sempre que sigui possible, que l’hipervincle marqui una paraula o una frase que tingui sentit per si sola. Exemple: Empleneu el formulari per sol·licitar [...]

No escriurem http://
Sí que ho escriurem en el cas de les adreces https://
Escriurem www.upc.edu/ a totes les adreces amb aquesta arrel.

Abreviatures

Dies de la setmana

dl. dilluns dt. dimarts dc. dimecres dj. dijous dv. divendres ds. dissabte dg. diumenge

En els calendaris els posarem sense punt: Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg

Mesos

gen. gener o GN feb. febrer o FB març març o MÇ abr. abril o AB maig maig o MG

juny juny o JN 22

jul. juliol o JL ago. agost o AG set. setembre o ST oct. octubre o OC nov. novembre o NV des. desembre o DS

Abreviatures més usuals

a/e adreça electrònica
c/e correu electrònic
c. carrer
etc. etcètera
màx. màxim
mín. mínim
nre. nombre
núm. número
p. ex. per exemple
pàg. pàgina
tel.
telèfon
veg.
vegeu
 

Abreviatures dels ordinals

Els quatre primers nombres ordinals s’abreugen de la manera següent:

primer (1r) primera (1a) primers (1rs) primeres (1es)
segon (2n) segona (2a) segons (2ns) segones (2es)
tercer (3r) tercera (3a) tercers (3rs) terceres (3es)
quart (4t) quarta (4a) quarts (4ts) quartes (4es)