Vés al contingut (premeu Retorn)

Flux de publicació d'un contingut

Tot contingut té associat un estat de publicació, que defineix en quin punt del seu cicle de vida està, i si caldrà o no autentificar-se (fer login) per poder visualitzar-lo. L'estat del contingut, juntament amb els permisos que tingui l'usuari sobre ell, definiran quines accions hi pot fer.

Podem veure i modificar l'estat de publicació d'un contingut des del menú estat:

Estat de publicació

 

Els estats existents són:

  • Esborrany (estat per defecte): els continguts que tenen aquest estat només poden ser vistos pels usuaris que tenen el rol de propietari o editor, és a dir, que gaudeixen del permís pot editar en el context en el que ens trobem o són els creadors del contingut.
  • Intranet: el contingut només és accessible pels usuaris que tenen el rol de lector (membre), és a dir, que gaudeixen del permís pot veure en el context en el que ens trobem.
  • Publicat: el contingut és totalment públic i visible per tothom. Per defecte, en el model Intranet aquest estat de publicació desapareix però podeu sol·licitar al SCP (gestio.genweb@upc.edu) que l’activin.
  • Privat: només l’autor, el propietari, pot accedir a aquest document. Tot l’accés per part de tercers serà rebutjat.

 

El flux de treball normal sol ser el següent:

  1. Es crea un contingut nou que per defecte, neix en estat esborrany.
  2. Quan el document sigui el definitiu podem canviar l’estat depenent de la visibilitat que volem que tingui: Publica si volem que sigui visible per a tothom o Publicar a la intranet si només el poden veure els usuaris que siguin membres en aquell context. Des de l’estat Intranet podem publicar el contingut i viceversa. En cas que es desitgi que només el nostre usuari tingui accés al contingut, es pot canviar l’estat a Privat però passant obligatòriament per l’estat Esborrany

 

Les imatges i els fitxers no tenen estat propi, sinó que hereten el de la seva carpeta contenidora

 

  

Publicar segons un interval de dates: 

Alguns continguts ofereixen la possibilitat d’especificar un interval de dates vàlides de publicació, així doncs, el contingut es publica automàticament quan arriba una data de validesa en concret i es retira automàticament quan sobrepassa la data de caducitat. Aquesta funcionalitat es pot configurar des de l’opció "avançat" del menú desplegable del canvi d’estat, i també des de l’opció "Dates" de la pestanya "Edita".

 

Si estem en el procés de publicació d’una carpeta, seleccionant l’opció "Inclou els elements que conté", podrem modificar de cop i d’una sola vegada l’estat de tots els seus continguts.

També podem modificar de manera massiva l’estat de publicació de múltiples elements a través de la vista "Continguts" d’una carpeta, on podrem seleccionar diverses carpetes i prémer el botó "Canvia l’estat". Des d’allí podrem modificar l’estat de totes les carpetes i dels continguts que contenen.