Publicació dels continguts

Els diferents estats dels continguts

Tot contingut té associat un estat de publicació, que defineix en quin punt del seu cicle de vida està, i si caldrà o no autentificar-se (fer login) per poder visualitzar-lo. L'estat del contingut, juntament amb els permisos que tingui l'usuari sobre ell, definiran quines accions hi pot fer.

Podem veure i modificar l'estat de publicació d'un contingut des del menú estat:

 

Els estats existents són:

  • Esborrany (estat per defecte): els continguts que tenen aquest estat només poden ser vistos pels usuaris que tenen el rol de propietari o editor, és a dir, que gaudeixen del permís pot editar en el context en el que ens trobem o són els creadors del contingut.
  • Intranet: el contingut només és accessible pels usuaris que tenen el rol de lector (membre), és a dir, que gaudeixen del permís pot veure en el context en el que ens trobem.
  • Publicat: el contingut és totalment públic i visible per tothom. Per defecte, en el model Intranet aquest estat de publicació desapareix però podeu sol·licitar al SCP (gestio.genweb@upc.edu) que l’activin.
  • Privat: només l’autor, el propietari, pot accedir a aquest document. Tot l’accés per part de tercers serà rebutjat.

 

Flux de treball 

El flux de treball normal sol ser el següent:

  1. Es crea un contingut nou que per defecte, neix en estat esborrany.
  2. Quan el document sigui el definitiu podem canviar l’estat depenent de la visibilitat que volem que tingui: Publica si volem que sigui visible per a tothom o Publicar a la intranet si només el poden veure els usuaris que siguin membres en aquell context. Des de l’estat Intranet podem publicar el contingut i viceversa. En cas que es desitgi que només el nostre usuari tingui accés al contingut, es pot canviar l’estat a Privat però passant obligatòriament per l’estat Esborrany

 

Les imatges i els fitxers no tenen estat propi, sinó que hereten el de la seva carpeta contenidora

Canviar l'estat de molts continguts en cascada 

Per canviar l'estat a molts documents alhora ho farem des de la pestanya de "Continguts", seleccionarem la carpeta contenidora  i a la part inferior fer clic al botó canvia l'estat,  un cop fet això ens enviarà a una pantalla on podem triar canviar a estat intranet, i cas de ser una carpeta contenidora, indicar que també canviï l'estat de tos els continguts que té a dintre.

inclou.png

 

Com crear un espai intranet

  

Publicar segons un interval de dates

Alguns continguts ofereixen la possibilitat d’especificar un interval de dates vàlides de publicació, així doncs, el contingut es publica automàticament quan arriba una data de validesa en concret i es retira automàticament quan sobrepassa la data de caducitat. Aquesta funcionalitat es pot configurar des de l’opció "avançat" del menú desplegable del canvi d’estat, i també des de l’opció "Dates" de la pestanya "Edita".

 

Si estem en el procés de publicació d’una carpeta, seleccionant l’opció "Inclou els elements que conté", podrem modificar de cop i d’una sola vegada l’estat de tots els seus continguts.

També podem modificar de manera massiva l’estat de publicació de múltiples elements a través de la vista "Continguts" d’una carpeta, on podrem seleccionar diverses carpetes i prémer el botó "Canvia l’estat". Des d’allí podrem modificar l’estat de totes les carpetes i dels continguts que contenen.