Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Documentació / Glossari

Glossari

CMF
Conjunt d’eines que s’executen sobre Zope que proporcionen característiques addicionals a Zope com ara workflow i skinning, i permeten desenvolupar un CMS tan complex com es vulgui.
CMS
Acrònim de Content Management System, en català: Sistema de Gestió de Continguts. Serveix per mantenir i actualitzar webs fàcilment. Normalment funcionen a través del mateix web, i a vegades a través d'aplicacions específiques. Els sistemes de gestió de continguts que s'han estès més són els que tenen origen al programari lliure.
CSV
Els arxius CSV (del anglès comma-separated values) són un tipus de document senzill per representar dades en forma de taula, en la que les columnes es separen per comes (o punt i coma) i les files per salts de línia. Els camps que continguin una coma, un salt de línia o una cometa doble s’han de tancar entre cometes dobles. Aquests fitxers es poden obrir, per exemple, amb una fulla de càlcul.
GNU
És un acrònim recursiu de l'anglès "GNU's Not Unix" ("GNU no és Unix"). És un projecte iniciat el 1984 per Richard Stallman, destinat a aconseguir un sistema operatiu lliure, que no l’afectin les patents de programari ni els NDA (Non Disclosure Agreement, acord de confidencialitat).
GPL
(General Public License), la Llicència Pública General és un tipus de llicència per programari que permet la còpia, distribució (comercial o no) i modificació del codi, sempre que qualsevol modificació es continuï distribuint amb la mateixa llicència GPL. La llicència GPL no permet la distribució de programes executables sense el codi corresponent. Aquesta llicència va ser dissenyada originalment per Richard Stallman i el grup GNU, com a alternativa al model de programari propietari predominant. Actualment, Linux és el programa sota llicència GPL amb més difusió
PL
Programari lliure, o software lliure; es refereix al programari que es pot distribuir, utilitzar i modificar lliurement.
Plone
funciona per sobre de Zope i del CMF, i és un paquet de productes, objectes Zope predefinits, un conjunt de plantilles i fulls d'estil (capa de presentació), els quals conformen un CMS bàsic preparat per a ser utilitzat. Incorpora les característiques essencials per a la gestió dels tipus de continguts d’ús més freqüent, com ara pàgines web, notícies, arxius, carpetes, usuaris, blogs, etc. Més informació: www.plone.org (obriu en una finestra nova).
Portlet
bloc de continguts o mòdul amb què es pot dividir la interfície gràfica d’un espai. Antigament, Plone utilitzava el terme slot per fer referència a aquests tipus d’elements.
Producte
Conjunt d’arxius, templates i imatges que obeeixen a unes normes preestablertes, per ser interpretats per Zope com un paquet fàcilment distribuïble i instal.lable en el servidor d’aplicacions. Els productes són creats per estendre les funcionalitats de Zope, o qualsevol de les seves eines, entre elles Plone.
Python
Llenguatge de programació orientat a objectes, interpretat i interactiu. És programari lliure i combina una potència remarcable amb una sintaxi molt entenedora. Sovint és comparat amb llenguatges com Java, Tcl, Perl o Scheme. Posseeix mòduls, classes, excepcions, tipus de dades dinàmics a alt nivell, i tipus dinàmics. Pot ser executat sobre diversos tipus d’UNIX, sobre Windows, Palm_OS, OS/2, Mac, Amiga, i moltes altres plataformes.
RSS i lectors RSS:
L'RSS (sigles de Really Simple Syndication) és un protocol que ens permet sindicar continguts per consultar-los dinàmicament a través d’un lector de RSS, com per exemple Internet Explorer 7, Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird o Evolution. Els RSS són el que Mozilla Firefox anomena marcadors dinàmics.
WYSISYG
(What you see is what you get), els editors d’aquest tipus tenen la característica de generar l’HTML necessari per produir l’efecte visual desitjat. Però en cap moment l’usuari percep aquesta transformació.
ZMI
(Zope management Interface), interfície per gestionar, a través de web, la configuració, objectes, eines, productes, etc. disponibles en el servidor d’aplicacions. Per extensió, es pot gestionar l’espai de Plone, al ser un producte més de Zope.
Zope
És un servidor d'aplicacions orientat a objectes amb llicència GPL. Més informació a: www.zope.org(obriu en una finestra nova).