Vés al contingut (premeu Retorn)

Prestacions Genweb 3

PrestacionsDescripció

Estructura de continguts

Fins a 3 nivells de profunditat visibles en el menú de navegació.
Dins de cada apartat, es poden crear un nombre il·limitat de subapartats.

Aplicacions tipogràfiques

 La família tipogràfica que s'utilitza en tot el web per a galerades de text és la Verdana i per a titulars l'Arial. S'apliquen mides i colors diferents al text depenent de la seva funció i ubicació:
 • Text general: Sempre en Verdana; el color per defecte de la lletra és #333333 i no es poden afegir altres textos amb colors diferents.
 • Enllaços: El color per defecte dels enllaços és el blau #007dcc i tampoc es pot modificar.
 • Titulars: Sempre en Arial; són d'un color específic, que es personalitza.

Disseny configurable

Amb el Genweb es pot configurar:

 • Nom del web
 • Símbol propi del centre docent
 • Color específic
 • Fotografia temàtica
 • Idioma: es pot construir un web amb un, dos o tres idiomes. L'elecció de l'idioma per defecte és lliure.
Pàgina d'inici configurable

La pàgina d'inici es pot personalitzar amb diferents funcionalitats:

 • Actualitat UPC, mòdul de notícies institucionals destacades i actualitzades per la UPC.
 • Notícies, les 5 més recents.
 • Agenda, on es mostren els 5 propers esdeveniments i reunions associades a l'usuari.
 • Bàners, columna on es mostren fins a 5 bàners.
 • Enquestes del vostre espai que es poden mostrar a la pàgina d'inici.
Funcionalitats

A part de tots els tipus de contingut per defecte que ja tenia Genweb UPC v1, aquesta nova versió disposa de:

 • Repositori de notícies sindicables amb RSS
 • Agenda amb calendari
 • Gestor de bàners
 • Qüestionaris
 • Fòrums
 • Formularis
 • Gestor de sol·licituds
 • Tasques
 • Reunions
 • Enquestes

Més novetats:
 • Peu de pàgina amb logotips externs
 • Dades de contacte actualitzades automàticament
 • Situació amb Google maps
 • Escriptori personal
 • Possibilitat d'introduir el rol de revisor en el flux de treball dels continguts
 • Integració amb la Identificació Única UPC.
 • Accés a les guies docents de PRISMA
Accessibilitat Genweb s'ha dissenyat perquè sigui completament accessible i usable, funcionant d'acord amb les guies d'accessibilitat W3C de contingut web.
Edició de continguts Genweb disposa d'un editor de text enriquit amb plantilles per generar diferents tipus de contingut amb un estil UPC.
Cercador

El Genweb integra el cercador dinàmic de plone per fer cerques dins de les seves pàgines.

Aquest cercador dinàmic també ofereix un enllaç al Cercador UPC, que indexa tots els webs UPC, per fer cerques globals a la UPC.

Intranet

L'espai d'intranet està personalitzat i restringit als usuaris de la comunitat UPC identificats amb OpenLDAP.
L’usuari autenticat visualitza només les opcions a les que té accés, en funció del seu rol dins de l'espai web.

Els permisos i rols d'usuaris són gestionats lliurement per l'administrador de l'espai.

Estadístiques Es poden monitoritzar i controlar els accessos de cada espai Genweb mitjançant l'eina Google Analytics.
Quota de disc Amb el servei que ofereix Genweb disposeu de 500 Mb d'espai de disc totalment gratuïts.
Historial de versions 

 3.4x- 26/11/2011

 • Plone 4 i rendiment
  Amb la darrera versió de Plone el Genweb millora en rendiment i velocitat.
 • Ajustos en la imatge gràfica
  S'han fet lleugeres modificacions d'estil en el peu de pàgina i la capçalera.
  A més, ara ja és possible compartir el contingut d'un Genweb amb les xarxes socials més conegudes.
 • Model màsters
  Desapareix el vincle del màster amb el seu àmbit i per tant, la relació del color també. Petites adaptacions de la capçalera i en el menú principal, on l'enllaç d'informació general del màster segueix l'estil del web institucional de la UPC.
 • TinyMCE és el nou editor de Genweb
  És el nou editor compatible amb Plone 4. Funciona pràcticament igual que l'antic FCKeditor i permet crear patrons de plantilles pròpis per poder-los utilitzar repetidament i de manera còmoda i àgil en diferents continguts del nostre Genweb. Trobareu més informació en el manual del Genweb v3.

3.2x- 21/10/2009Resolució dels següents malfuncionaments:

 • S'ha revisat el funcionament dels links externs de manera que s'obrin correctament en finestra nova.
 • S'ha revisat el funcionament de les etiquetes HTML en les carpetes que generaven un malfuncionament dins l'editor.
 • S'ha revisat el funcionament de Contacte i Google Maps desde diversos navegadors.
 • S'han revisat diversos literals de l'agenda.
 • S'ha revisat el funcionament de la limitació de nombre de respostes de les enquestes.
 • S'ha revisat la visualització de formularis dins del collage ja que no eren correctes.
 • S'ha revisat els links que els cal validació per tal de que tornin a la pàgina on s'han originat.
 • S'ha revisat la integració de la visualització de videos.
 • S'ha revisat el funcionament de l'enviament de missatges en les reunions.

3.1x Incorporació de canvis i millores:

 • S'ha incorporat la integració amb l'autentificació única de la UPC, de manera que enlloc de les caixes de login, tant sols hi ha un enllaç "identifica't" i aquests és el que permetrà accedir integradament al genweb i a les altres aplicacions que s'hi hagin integrat.
 • S'ha revisat els literals, noms de camps... dels formularis.
 • S'ha revisat l'Actualitat UPC de manera que ja s'alimenti de les notícies de la Sala de Premsa directament.
 • S'han revisat els portlets que es poden afegir en els dashboards personals.
 • S'ha revisat el funcionament dels enllaços permeten que es puguin obrir en pestanyes noves del navegador.
 • S'ha canviat el accés a les bbdd per incorporar els nous camps (mobilitat) i la nova codificació (utf-8).
 • S'ha revisat el funcionament de la Preinscripció dels màsters.
 • S'ha revisat els literals dels títols i capçaleres així com els enllaços dels logos dels espais web.
 • S'ha afegit la possibilitat d'incloure un portlet de notícies sol en la tercera columna.
 • S'han revisat els literals dels fòrums.
 • S'ha incorporat un nou tipus de contingut tant sols pel Sabor Unitats: la Secció. Aquesta és la que s'haurà d'utilitzar per crear les opcions del menú principal (el que va associat a la foto partida), enlloc de carpetes normals i incorpora la funcionalitat d'afegir títols amb text enriquit.