Vés al contingut (premeu Retorn)

Comentari popover

Dificultat Mitjana

Són comentaris que surten al clikar sobre un enllaç.

Per a fer un popover cal editar l'HTML des del codi i controlar l'activador.

 

Fer un popover

Ara podeu fer popovers (bafarada) fàcilment de manera automatitzada de tal manera que editant completament els atributs d'un enllaç podeu obtenir-lo amb rel="popover" i us sortirà automàticament.

Bafarada completa (popover)

Clica per mostrar i torna a clicar per ocultar

<a href="javascript:();" rel="popover" data-content="Contingut o cos del popover que pot créixer tal com calgui" data-original-title="Títol del popover">Bafarada (tooltip)</a>

 

Canviar l'activador del popover

Per defecte el popover s'activa en clic però podem fer que es mostri quan ens hi posem damunt afegint data-trigger="hover"

<a href="javascript:();" rel="popover" data-content="Contingut o cos del popover que pot créixer tal com calgui" data-trigger="hover" data-original-title="Títol del popover">Popover activat en 'hover' (mouse damunt)</a>

 

Canviar la posició del popover

Podeu canviar la posició on apareix el Popover afegint a l'enllaç l'atribut data-placement="bottom"

<a href="javascript:();" data-placement="bottom" rel="popover" data-content="Contingut o cos del popover que pot créixer tal com calgui" data-trigger="hover" data-original-title="Títol del popover">Popover al dessota</a>

La posició pot ser top per defecte, bottom, left o right.