Vés al contingut (premeu Retorn)

Afegir contingut d'un altre genweb en un portlet de portada en el nostre

Pot passar que vulguem afegir el calendari o les notícies d'un altre genweb en el nostre i l'opció RSS no sigui satisfactoria, doncs ens mostra el contingut desordenat o amb notícies antigues primeri i el que volem és tal com apareix en el genweb  d'origen.

En aquest cas  hem d'actuar sobre tots 2 Genwebs. En el genweb original hem de crear una graella de porlets amb el portlet que volguem compartir, per exemple el calendari, i en el  genwebanfitrio el que fem és crear un portlet de contingut existent EXTERN apuntant a la graella de porlets que hem creat del genweb original, evidentment ha d'estar publciada, exclosa de la navegació etc

 

Contingut relacionat: