Imatge amb text superposat clar

Per afegir un contingut destacat amb una fotografia i un text integrat que sigui titular i descripció.

 El format d'aquesta plantilla és:

Títol

Descripció